Skip to main content
Portretten van programmamanagers

Jeroen Fukken

Beter en Meer, NS & ProRail
‘Uiteindelijk ben ik er van overtuigd dat je van stevige tegenwind niet slechter wordt’

Jeroen Fukken is programmadirecteur Beter en Meer, NS & ProRail. Het programma Beter en Meer is een veranderaanpak om de ontwikkeling van het spoor voor de komende vijf jaar richting te geven. Het programma moet leiden tot een verbetering van de spoorprestaties ‘van gemiddeld goed, naar overal en altijd goed’. Dit moet het mogelijk maken om de frequenties op de drukste trajecten op verantwoorde wijze te verhogen: eerst Beter, dan Meer.

Lees meer portretten

Marijke Andeweg

Amsterdamse aanpak gezond gewicht

Fokke Aukema

Een leven lang leren van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Marjon Bachra

Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)

Dirk-Jan de Bruijn

European Truck Platooning Challenge

Peter Coesmans

Automated Sequence Execution bij ASML

Jeroen Fukken

Beter en Meer, NS & ProRail

Caspar Hermans

Taskforce georganiseerde misdaad BrabantZeeland

Roeland Hillen

Hoogwaterbeschermingsprogramma van Rijkswaterstaat en de waterschappen

Frederik Jansen

Twente Safety & Security

Hans van Leeuwen

Corporate veranderprogramma’s bij ING

Niels van Loon

‘Pallas’ van waterbedrijf Vitens

Mariken van de Lubben

Antimicrobiële Resistentie (ABR)

Fons Meijer

Spoorzone Tilburg

Elisabeth Minneman

Internationale Stad, Den Haag

Han Nichting

Changemaker, voerde regie over verschillende programma’s

Marieke Stam

Den Haag maakt werk