Skip to main content
Portretten van programmamanagers

Jeroen Fukken

Beter en Meer, NS & ProRail
‘Uiteindelijk ben ik er van overtuigd dat je van stevige tegenwind niet slechter wordt’

Jeroen Fukken is programmadirecteur Beter en Meer, NS & ProRail. Het programma Beter en Meer is een veranderaanpak om de ontwikkeling van het spoor voor de komende vijf jaar richting te geven. Het programma moet leiden tot een verbetering van de spoorprestaties ‘van gemiddeld goed, naar overal en altijd goed’. Dit moet het mogelijk maken om de frequenties op de drukste trajecten op verantwoorde wijze te verhogen: eerst Beter, dan Meer.

Lees meer portretten

Amsterdamse aanpak gezond gewicht
Een leven lang leren van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)
European Truck Platooning Challenge
Automated Sequence Execution bij ASML
Beter en Meer, NS & ProRail
Taskforce georganiseerde misdaad BrabantZeeland
Hoogwaterbeschermingsprogramma van Rijkswaterstaat en de waterschappen
Twente Safety & Security
Corporate veranderprogramma’s bij ING
‘Pallas’ van waterbedrijf Vitens
Antimicrobiële Resistentie (ABR)
Spoorzone Tilburg
Internationale Stad, Den Haag
Changemaker, voerde regie over verschillende programma’s
Den Haag maakt werk