Skip to main content
Portretten van programmamanagers

Dirk-Jan de Bruijn

European Truck Platooning Challenge
‘We doen het voor een veiliger, schoner en duurzamer Nederland. Geen enkele partij kan dat alleen, je moet het écht samen doen’

Tijdens het EU-voorzitterschap in de eerste helft van 2016 nam Nederland het initiatief tot de European Truck Platooning Challenge. Dirk-Jan is de programmadirecteur. Bij truck platooning rijden trucks op korte afstand van elkaar door gebruik te maken van technologie voor geautomatiseerd rijden. De challenge werd georganiseerd met het doel om aan te tonen dat het concept truck platooning levensvatbaar is en in de komende periode met marktpartijen op EU-niveau naar de volgende fase van de innovatielevenscyclus gebracht moet worden. Het krijgt een vervolg in het programma ‘real life test cases’ waarmee vanaf begin 2018 de platooning-wielen de weg op gaan, geïntegreerd in de logistieke processen van verladers en vervoerders.

Lees meer portretten

Marijke Andeweg

Amsterdamse aanpak gezond gewicht

Fokke Aukema

Een leven lang leren van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Marjon Bachra

Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)

Dirk-Jan de Bruijn

European Truck Platooning Challenge

Peter Coesmans

Automated Sequence Execution bij ASML

Jeroen Fukken

Beter en Meer, NS & ProRail

Caspar Hermans

Taskforce georganiseerde misdaad BrabantZeeland

Roeland Hillen

Hoogwaterbeschermingsprogramma van Rijkswaterstaat en de waterschappen

Frederik Jansen

Twente Safety & Security

Hans van Leeuwen

Corporate veranderprogramma’s bij ING

Niels van Loon

‘Pallas’ van waterbedrijf Vitens

Mariken van de Lubben

Antimicrobiële Resistentie (ABR)

Fons Meijer

Spoorzone Tilburg

Elisabeth Minneman

Internationale Stad, Den Haag

Han Nichting

Changemaker, voerde regie over verschillende programma’s

Marieke Stam

Den Haag maakt werk