Skip to main content
Portretten van programmamanagers

Dirk-Jan de Bruijn

European Truck Platooning Challenge
‘We doen het voor een veiliger, schoner en duurzamer Nederland. Geen enkele partij kan dat alleen, je moet het écht samen doen’

Tijdens het EU-voorzitterschap in de eerste helft van 2016 nam Nederland het initiatief tot de European Truck Platooning Challenge. Dirk-Jan is de programmadirecteur. Bij truck platooning rijden trucks op korte afstand van elkaar door gebruik te maken van technologie voor geautomatiseerd rijden. De challenge werd georganiseerd met het doel om aan te tonen dat het concept truck platooning levensvatbaar is en in de komende periode met marktpartijen op EU-niveau naar de volgende fase van de innovatielevenscyclus gebracht moet worden. Het krijgt een vervolg in het programma ‘real life test cases’ waarmee vanaf begin 2018 de platooning-wielen de weg op gaan, geïntegreerd in de logistieke processen van verladers en vervoerders.

Lees meer portretten

Amsterdamse aanpak gezond gewicht
Een leven lang leren van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)
European Truck Platooning Challenge
Automated Sequence Execution bij ASML
Beter en Meer, NS & ProRail
Taskforce georganiseerde misdaad BrabantZeeland
Hoogwaterbeschermingsprogramma van Rijkswaterstaat en de waterschappen
Twente Safety & Security
Corporate veranderprogramma’s bij ING
‘Pallas’ van waterbedrijf Vitens
Antimicrobiële Resistentie (ABR)
Spoorzone Tilburg
Internationale Stad, Den Haag
Changemaker, voerde regie over verschillende programma’s
Den Haag maakt werk