Leiderschap van de programmamanager

In programma’s werken mensen op een bijzondere manier samen aan het nastreven van doelen, zoals het realiseren van de energietransitie, het verbeteren van de dienstverlening van een organisatie of het vergroten van de bereikbaarheid van een stad. Programmamanagement is het vak dat de betrokkenen helpt dit soort opgaven doelgericht en samenhangend aan te pakken.

Er is inmiddels veel gepubliceerd over de methodische kant van programmamanagement, maar veel minder over de rol en het leiderschap van de programmamanager. Met dit boek vullen we die lacune op. De manier waarop een programmamanager zijn leiderschap vormgeeft, maakt in belangrijke mate het verschil tussen programma’s die slagen en programma’s die mislukken.

In dit boek hebben we 14 thema’s uitgewerkt die het fundament vormen onder het leiderschap van een programmamanager. Per thema hebben we theorie en praktische handvatten opgenomen. Daarmee willen we je aanzetten tot gerichte reflectie op je eigen rolopvatting en rolinvulling. We hopen dat je met dit boek je leiderschap als programmamanager verder zult ontwikkelen.

  • Veertien thema’s over het leiderschap van de programmamanager
  • Voorzien van reflectievragen en praktische handvatten per thema
  • Geankerd in ervaringen uit de praktijk en onderbouwde theorieën
  • Voor programmamanagers die zich verder willen ontwikkelen in hun rol
  • Voor anderen die zich oriënteren op de rol van programmamanager
  • Voor organisaties die professioneel programmamanagement nastreven

Hieronder vind je een preview, met het voorwoord, de inleiding, inhoudsopgave en portretten van de auteurs.

→ Preview van het boek (pdf) 

Er is ook een aparte website over het boek. Met recensies, blogs, interviews,…

Reviews en bestellen via managementboek.nl.

Inspiratie die werkt

Van Oosthuijselaan 15
3971 PD Driebergen

© 2021 Jo Bos & Co · KvK 30212867 · webdesign Dai Dai Design