Projectmatig creëren

Evenwichtige aanpak voor projectmanagement

Projectmatig Creëren

Met oud-collega’s ontwikkelde Jo Projectmatig Creëren (PMC). Een holistische visie op projectmanagement. PMC is gebouwd op de overtuiging dat projectsucces vooral gebaseerd is op gedeeld commitment van alle betrokkenen bij het project. Het creëren van dit commitment is daarmee een cruciale succesfactor.

Jo’s visie op projectmanagement is neergelegd in het boek Projectmatig creëren 2.0 (Jo Bos en Ernst Harting, Scriptum Books, Schiedam, 2006). Optimaal projectmanagement is het zoeken naar creatiekracht in een project. Naar hoe mensen creërend bezig kunnen zijn in plaats van reactief. Het geheim daarvan is dat op een goede manier gebruik wordt gemaakt van vormkracht, samenwerkingskracht, persoonlijke kracht en voedingskracht.

Voedingskracht is de voedingsbodem waar het project zijn oorsprong vindt en waarvoor het ook bestemd is. Het is de reden van bestaan voor het project en heeft dus vooral met de energie van de opdrachtgever te maken.

Persoonlijke kracht komt tot uitdrukking in ideeën, creativiteit, visie. Het is het vermogen om de huidige realiteit te ontstijgen en vooruit te zien naar een gewenste toekomst.

Samenwerkingskracht is het vermogen om in dialoog samen iets te creëren dat de kwaliteiten van ieder individu overstijgt.

Vormkracht manifesteert zich in het vermogen om creatieve ideeën, visies en idealen tastbaar te maken en ook werkelijk te realiseren.

In een project dat soepel verloopt, is de energie van de vier krachten voelbaar, bijna tastbaar aanwezig. Alle betrokkenen werken gezamenlijk vanuit hun eigen inspiratie en hetgeen waarin ze zelf geloven.

Voedingskracht, persoonlijke kracht, samenwerkingskracht en vormkracht kunnen we vertalen naar vier dimensies die in Projectmatig creëren een belangrijke rol spelen. Wij noemen ze de ‘zij’-kant, de ‘ik’-kant, de ‘wij’-kant en de ‘het’-kant. In Projectmatig creëren spelen ze allemaal een even belangrijke rol. Een project kan niet zonder een van deze vier dimensies.

→ Bekijk meer informatie over de kern van projectmatig creëren (pdf)

Hieronder staat de bijbehorende dienstverlening op een rij.

Projectbegeleiding

Voor een projectmanager of projectteam van een (complex) project kan het veel toevoegen om af en toe uit de hectiek van alledag te stappen en iemand met kennis en ervaring op het gebied van projectmanagement te laten meekijken. Jo Bos & Co verzorgt deze vorm van projectbegeleiding. Altijd maatwerk.

Bijvoorbeeld door:

  • Het begeleiden van de Project Start Up (PSU);  besteed aan het begin een of meer dagen met het team gefocust aandacht aan het proces en de manier van (samen-) werken  va het project. Resulteert in een ontwerp van een projectcontract en praktische afspraken rondom de uitvoering project. Doordat het team met elkaar dit hele proces doorloopt is commitment aan het resultaat bij voorbaat gegarandeerd. Het resultaat van de sessie is immers het product van iedereen.
  • Het begeleiden van Project Canvas Workshops. Beginnen aan een project is vaak spannend, een nieuwe uitdaging metnieuwemensen. Maar voor je het weet, ben je bezig met ingewikkelde plannenmakerij en met het (her)schrijven van allerlei dikke projectdocumenten. Dat kan ook anders! Met Project Canvas –samen naar de kern van je project! Lees meer.
  • Het begeleiden van teambijeenkomsten; periodiek of op momenten waarop reflectie gewenst is.

Op basis van een goede intake kijken we wat de beste vorm is. Uitgangspunt is altijd dat we er vooral op zijn gericht onze kennis en ervaring over te dragen aan de opdrachtgevende organisatie.

Projectreview

Jo Bos ontwikkelde in samenwerking met Twynstra Gudde en Novaim een online scan ter ondersteuning van het reviewen van een project. De scan brengt in kaart welke beelden betrokkenen hebben over het verloop van het project. De rapportage geeft volop verbeterpunten. Deelnemers reageren op 50 indicatoren die het verschil maken tussen falen of slagen

van het project. Het reageren op de stellingen is onderdeel van een review, waarin bijvoorbeeld ook verdiepende interviews, groepsgesprekken en review van documentatie een rol kunnen spelen”.

→ Bekijk de brochure met informatie en suggesties voor toepassing van de scan

Coaching

Voor projectmanagers kan het erg effectief zijn hun vragen en/of andere zaken waarmee ze zitten af en toe tegen een ervaren, onafhankelijk begeleider aan te houden. Persoonlijke project coaching biedt dan een uitkomst. Een periodiek gesprek, even uit de waan van alledag, om zaken te delen, te bespreken wat wellicht goede vervolgstappen zijn in de aanpak, et cetera.

Dit kan op individuele basis, maar ook in de vorm van een intervisie-traject van een groepje van projectmanagers. Een reeks gesprekken van een dagdeel waarin een paar deelnemers hun specifieke vragen kunnen delen. De deelnemers leren van de begeleider, maar zeker ook van elkaar.

Opleidingen projectmanagement

PMC Compact | Jo Bos, Ernst Harting & Marlet Hesselink

Jo Bos verzorgt maatwerktrainingen voor (aankomend) projectmanagers en/of projectteamleden. Deze training kan op allerlei manieren ingevuld worden: van een hands-on training over de methodische aspecten van het vak (vaak voldoet dan enkele dagen training) tot uitgebreide leergangen. Van basisniveau tot masterclasses. Ook hier weer zal er altijd sprake zijn van maatwerk.

De opdrachtgever is de meest onderschatte rol in het project. Zijn rol is van cruciaal belang voor het slagen van een project. Uit veel evaluaties van grote projecten blijkt dat juist het niet goed functioneren van de opdrachtgeversrol de reden is dat projecten niet slagen of volledig uit tijd of budget lopen. Jo Bos verzorgt compacte workshops voor opdrachtgevers die hen voorbereidt en op de kenmerken en uitdagingen van hun specifieke rol. Met antwoord op de vraag wat er op welk moment en in welke fase van hen verwacht wordt.

Professionalisering projectmanagement

Veel organisaties willen de professionaliteit op het gebied van projectmanagement in de breedte vergroten. Jo Bos & Co ondersteunt dergelijke verandertrajecten in al hun aspecten. Uiteraard kunnen we losse onderdelen uitvoeren, zoals opleiden van interne procesbegeleiders, on-the-job training van projectmanagers of het schrijven van een boekje waarin de aanpak van de organisatie is beschreven. Ook hier weer vraagt elke vraag een maatwerkaanpak.

Audit en evaluatie

Tijdens en na een project is het belangrijk om te leren van opgedane ervaringen. Om zaken nog aan te passen, of om voor volgende projecten de ‘lessons learned’ te verzamelen. Het uitvoeren van een audit of evaluatie kun je natuurlijk zelf doen, maar soms helpt de blik van een buitenstaander.

Jo Bos & Co verzorgt evaluatietrajecten met behulp van een handige methodiek ontwikkeld die ervoor zorgt dat er evenwichtig aandacht wordt besteed aan vier samenhangende invalshoeken. Methode, leiderschap, omgevingsmanagement en samenwerking.

Inspiratie die werkt

Van Oosthuijselaan 15
3971 PD Driebergen

© 2021 Jo Bos & Co · KvK 30212867 · webdesign Dai Dai Design